Ze zijn naar huis!

Jan Halin heeft in het onderwijs vele rollen vervuld. Hij was leerkracht, schoolleider/directeur, projectleider speciaal onderwijs. Op dit moment werkt hij als docent en onderwijsontwikkelaar voor het domein Onderwijs & Innovatie.

Jan Halin

Wanneer het schooljaar voorbij is, de geur van zweet van leerlingen/studenten en collega’s is gaan liggen, dan start het grote genieten! Dat is althans wat de media ons voorhouden. Dolce far niente, het zalig niets doen….maar als je op vakantieoorden op je heen kijkt dan zie je …. verveling.

Ze zijn naar huis!
“Wanneer de dag voorbij is
als een heel bestaan,

het zonlicht veegt de tafels
in de hoek nog af,
de geur van zweet
gaat liggen op de grond”

….   (Ed Leeflang)

De junimaand was ik - zeker in mijn rol als directeur van een basisschool - niet beschikbaar voor vrouw en kinderen. Een tour de force om de finale te halen. Met het afscheid van de leerlingen van groep 8, de laatste formatieperikelen, de plannen van het nieuwe jaar in de steigers, eindborrel voor actieve ouders, lokalen opruimen, tafels op de gang…kortom walmen van zweet.
En dan is het plots voorbij….bijna 6 weken (mijn familieleden in het voortgezet onderwijs maar liefst 7 weken) niets, leegte.
Maar of dat goed is…..de ANWB moet elk jaar tientallen vakantie’vierders’  terughalen van verre oorden omdat de opgebouwde stress zich slecht verhoudt met vrij zijn van…

Vandaar beste collega’s en studenten deze column, ZE ZIJN NAAR HUIS! maar hoe bestrijd je ‘de zOmerdip!’? Dit was de titel van de julicolumn van 2011. Toen schreef ik over: “Veel kinderen verliezen in de lange zomerperiode kennis en vaardigheden. Dit wordt de Zomerdip genoemd. Om ervoor te zorgen dat de kinderen in de nieuwe groep het niveau hebben van voor de vakantie is een kwaliteitskaart uitgebracht met tal van tips om de  zomerdip te bestrijden. Ouders in actie die werken aan de koppositie van hun kroost met de Taalrugzak, Leesmaatjes, Vakantieboeken, Vakantiepost en nog veel meer.”
Hoe bestrijd je  de zOmerdip van leraren? Van de 6 of 7 weken vrij van…..daar kunnen toch wel 2 weken vanaf voor een inspirerende summercourse?
Voor aankomende Pabostudenten bieden Pabo’s summercourses Taal en Rekenen aan. Als je op zoek gaat naar zomercursussen voor leraren dan is er nauwelijks aanbod. In Angelsaksisch sprekende landen hoort het volgen van een zomercursus bij je verantwoordelijkheid als leraar. Als professional heb je toch een intrinsieke verantwoordelijkheid voor je eigen professionele ontwikkeling? Waarom wordt de verantwoordelijkheid voor de professionele ontwikkeling zo snel buiten de leraar gelegd? Jij bent als professional toch verplicht om op een zo hoog mogelijk niveau je vak uit te oefenen? In de gezondheidszorg geldt al jaren een verplichting om per jaar een aantal (na)scholingspunten te halen. Als je deze niet haalt, dan word je verwijderd uit het beroepsregister….en verdwijn je uit het vak. Zo blijven er steeds minder kneuzen over…..zijn wij dat niet aan onze leerlingen / studenten verplicht?

Wij weten toch inmiddels dat goed onderwijs staat of valt met de kwaliteit van de leraar, dus….waarom zo vrijblijvend met onze eigen verantwoordelijkheid omgaan? Opleidingsinstituten, begeleidingsdiensten kunnen zondermeer een rijk en gevarieerd aanbod genereren. Maar laat ruimte voor de professionele autonomie. Je zou de summercourse ook kunnen gebruiken voor zelfstudie of in een groep met collega’s  met als afronding een publicatie en/of presentatie.
Uitgerust en geïnspireerd door de zomercursus aan de start van het nieuwe jaar:

Ze staan te trappelen voor de deur van het schooljaar!


Illustratie: Bartjan Bakker
Avondstrand;
De ondergang stralend in vorm.
Links kleurt de ziel (het licht likt de drank)
Rechts het hoofd gericht.
Niet alleen de zomer is heilig.