demoedigeleerkracht.nl

Jan Halin heeft in het onderwijs vele rollen vervuld. Hij was leerkracht, schoolleider/directeur, projectleider speciaal onderwijs. Op dit moment werkt hij als docent en onderwijsontwikkelaar voor het domein Onderwijs & Innovatie.

Jan Halin

De zomer van 2011 heeft een diepe onvoldoende gekregen: te nat, te koud. Als je gelooft in weergoden dan ben je deze zomer van je geloof afgevallen. Ook de  onderwijsgoden zijn ons niet welgezind: bezuinigingen, grotere klassen, tijdelijke contracten worden niet verlengd, druk van inspectie en ouders op hogere opbrengsten…. Gestoken!

Medio juli heeft onze minister, Marja van Bijsterveldt, geslaagde vmbo’ers een brief geschreven met felicitatie en opgeroepen om in te schrijven voor een vervolgopleiding. “Vergeet je niet in te schrijven. Dat is zonde! Ga ervoor zou ik zeggen!” Gezakte vmbo’ers en havisten kregen ook een brief waarin het belang van een startkwalificatie werd onderstreept. Geen brieven waarin de  geslaagden en gezakten worden verleid om kennis te vergaren, waardoor je beter toegerust bent voor het leven. Gestoken!

Begin september oreren rectoren van HBO’s en universiteiten bij de start van het nieuwe (academisch) jaar. De verhalen zullen gaan over broekriemen aanhalen en over kwaliteit. Grote verhalen met beschaafd applaus van de toehoorders. Bijna nooit zijn het verhalen die uitnodigen om de  handen uit de mouwen te steken. Het ontbreekt aan verhalen of brieven die inspireren aan het begin van een nieuw cursusjaar. En moet het daar in belangrijke mate niet over gaan? Hoe inspireer je kinderen en studenten? Hoe krijg je ze mee? Hoe prikkel je de nieuwsgierigheid? Hoe verleid je jonge mensen tot wat filosofen al eeuwen roepen de intrinsieke waarde van begrijpen, bestuderen, bekritiseren van de wereld om je heen om volledig mens te worden? Aangestoken worden!  Op zonnig!

Na de stille vakantieperiode is het leven terug op het schoolplein als een bijenzwerm die is neergestreken. Deze weken gonst het van jong leven in Leiden en andere universiteitssteden. Introductieweken van nieuwe studenten in de stad en in de studentenverenigingen. De stad is ontwaakt uit de trage zomerweken. Kortom het zoemt op schoolpleinen, in sociëteiten, op introductiedagen.  Aangestoken door enthousiasme!

 

Illustratie: Bartjan Bakker
Tranen vervliegen over de chaos, de muze is ook weer terug van vakantie

Kinderen en studenten die als honingbijen ronddarren in de bloementuin van het  onderwijsveld op zoek naar honing. In een omgeving waarin wordt geleerd hoor je dit zoemen.  Oefenplaatsen om te leren samenwerken.  Met leerkrachten als imkers die inspirerend zijn. Inspiratie is een onverwacht cadeau. Een blijk van verwondering. Inspiratie geeft vleugels. Het maakt iets los. Een vonk. Bij onszelf. En bij de ander. Leerkrachten/docenten als Einsteins:

‘Er  zijn slechts twee manieren om je leven te leven
Doen alsof niets een wonder is
En doen alsof alles een wonder is
Ik geloof in de laatste manier.’

Een houding van moed en lef om tegen de waan van alledag je bezig te houden met wat de kern is van het onderwijs en waarom leerkrachten voor het vak gekozen hebben. Tijd en ruimte voor professionele samenwerking over processen van onderwijzen en leren, het verzamelen en interpreteren van gegevens met het oog op nog beter onderwijs.  

Wat zou het inspirerend zijn als Marja van Bijsterveldt ons verbijstert met een brief met een dergelijke boodschap. Voorzitters en rectoren van HBO’s en universiteiten die bij de opening van het (academisch) schooljaar zoemen over honing van leren en kennis vergaren, over leren samenleven. Stel je voor dat als obligate jaaropeningen klinken zwermen met bijen landen op de teksten van de toespraken……                                                                   

Het moet gaan om MOED. Er zou een website moeten komen demoedigeleerkracht.nl  met inspirerende voorbeelden van leerkrachten met lef. ‘demoedigeleerkracht.nl stimuleert en ondersteunt initiatieven voor inspirerend onderwijs op alle niveaus’. Onderwijs dat zoemt en aanstekelijk is.