Bestrijd de zOmerdip!

Jan Halin heeft in het onderwijs vele rollen vervuld. Hij was leerkracht, schoolleider/directeur, projectleider speciaal onderwijs. Op dit moment werkt hij als docent en onderwijsontwikkelaar voor het domein Onderwijs & Innovatie.

Jan Halin

Taal is voortdurend in beweging. Woorden worden oud, stokoud en worden een taalfossiel. Bij het opruimen van mijn studeerkamer kwam ik het Aap, Noot, Mies-Leesplankje van Hoogeveen van 100 jaar geleden tegen. Een houten plankje met 17 plaatjes en het woord eronder:  aa-p, m-ie-s (de kat), k-ee-s (hond), w-ei-de, d-oe-s (hond).  Oude woorden die onder het taalstof liggen. 

Een stokoud woord is pechvogel. Orde houden met 70 kinderen….. De meester gooide pechvogel door de klas als je stout deed. Als de pechvogel op je tafel kwam, dan moest je naar de meester komen en de pechvogel terug geven. En dan kreeg je klappen met de plak. Of de plak met ijzeren punten. De plak ziet er uit als een soort achterkant van een haarborstel. Reken maar dat de scheiding netjes zat…

Ook in onze 21e eeuw is menig kind een pechvogel. Je zou maar een tijgermoeder hebben…. Als je het boek van Amy Chua leest Strijdlied van de Tijgermoeder, dan lees je over een opvoedingsstijl als een moderne plak. Hard werken en niet zeuren. In opvoeding en onderwijs moet het gaan om discipline. Veel huiswerk, televisie kijken of computerspelletjes spelen, vergeet het maar!

Illustratie: Bartjan Bakker
"Aap en noot doen mee, roze schreeuwt ruw. Onverstoorbaar, denk ik."

Ook in ons land waart de geest van tijgerouders. De overheid gromt en laat zijn tanden zien in het ‘Bestrijden van de zomerdip’ (PO-Raad, juni 20110). Veel kinderen verliezen in de lange zomerperiode kennis en vaardigheden. Dit wordt de Zomerdip genoemd. Om ervoor te zorgen dat de kinderen in de nieuwe groep het niveau hebben van voor de vakantie, is een kwaliteitskaart uitgebracht met tal van tips om de  zomerdip te bestrijden. Ouders in gevechtformatie die werken aan de koppositie van hun kroost met de Taalrugzak, Leesmaatjes, Vakantieboeken, Vakantiepost en nog veel meer. Natuurlijk kan oefenen geen kwaad maar met overbezorgde ouders, tijgervaders en tijgermoeders wordt de vakantie Spartaans - een stokoud woord, ik stel voor dat we dat vervangen door Aziatisch.

Ook in het hoger onderwijs waait de wind van de tijger. Langer studeren…vergeet het maar. Een nieuwe studie na je bachelor….vergeet het maar. Competentiegestuurd onderwijs is een vorm van braindrain. Politici en verenigingen als Beter Onderwijs Nederland bestrijden het competentiegestuurd onderwijs met de plak. Discipline en kennis is het parool. Maar je bent toch pas werkelijk competent als je over een gedegen kennisbasis beschikt? Laat ze brullen.

‘Ze zijn naar huis’.
‘En ook vandaag … ben ik opgestaan, zoals het hoort, tegen gemakzucht van de erfelijkheid’, dicht Ed Leeflang. Na een jaar van veel inzet mogen juffen en meesters genieten van een paar weken vrij.  Even niets om tegen te strijden of te voorkomen. Zomertip. Reis met de rugzak met een Leesplank  met woorden als : Loslaten, Lekker Liggen, Luieren, Laven, Leven, Homo Ludens, Lezen.
Goed uitgerust is in het nieuwe schooljaar de zOmerdip zo bestreden.

http://www.taalpilots.nl/implementatiekoffer/ouders/morgenaandeslagIllustratie