Debat Meesterschap 2: Over het belang van onderzoek ...

Hoe kunnen de educatieve faculteiten in het hbo bijdragen aan de concretisering van het Nationaal plan toekomst onderwijswetenschappen? Welke profileringsplannen conform de adviezen van Veerman hebben de lerarenopleidingen? Welke nieuwe kansen biedt de professionaliseringsagenda van OCW voor het onderwijs? Deze vragen zullen centraal staan in het  debat Meesterschap 2 dat op woensdag 25 mei gehouden zal worden op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN).

Over leraren wordt veel gezegd en geschreven. Iedereen heeft een mening over onderwijs. Meesterschap, partnerschap, heterogeniteit en kennisdeling zijn de essentiële elementen in het debat over de toekomst van het onderwijs. Op basis van deze bouwstenen willen de educatieve faculteiten van vijf hogescholen graag met iedereen die nauw betrokken is bij het onderwijs en de politiek in discussie over de ontwikkeling van de lerarenopleidingen. Dit doen zij in de vorm van een aantal debatten onder de naam Meesterschap.

Het debat Meesterschap 2 vindt plaats op woensdag 25 mei 2011 vanaf 15.00 uur in het auditorium van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) in Arnhem. Onderzoek en kennisdeling in het educatief hoger beroepsonderwijs staan deze middag centraal. Zowel studenten, docenten en management - van basisschool tot hbo -  en politieke woordvoerders zijn welkom om deel te nemen aan het debat.

Programma
Drie lectoren vertellen in een korte inleiding aan de hand van eigen onderzoeken over hun ervaringen met het doen van onderzoek. Vervolgens gaan zij met betrokken studenten, docenten en werkveld en het publiek in debat over de manier waarop onderzoek kan bijdragen aan beter onderwijs en beteren leraren.

De drie inleiders zijn: 

  • Dr. Ron Oostdam  - Over Verbinding Onderwijs en Onderzoek
  • Dr. Beppie van den Bogaerde - Over Dovenstudies
  • Dr. Marijke Kral - Over Leren met ICT

Ook de politieke issues rond onderzoek en kennisdeling komen aan de orde, onder meer in discussies met vertegenwoordigers van politieke partijen. De issues zijn bijvoorbeeld: de eis dat lectoraten meer hogeschooloverstijgend gaan samenwerken en zo tot kwaliteitsverbetering komen, het ‘Veerman-thema’ profilering van instellingen voor hoger onderwijs en ‘elke meester een master’.  De leiding van het debat is in handen van Victor DeConinck.
 
Na de inleidingen en discussies met de zaal vindt er een kenniscafé plaats. In dit kenniscafé kunt u als bezoeker onder leiding van verschillende lectoren en andere deskundigen doorpraten over diverse thema’s gelieerd aan onderzoek en kennisdeling.

Aanmelden
Het debat vindt plaats op woensdag 25 mei 2011 van 15.00 – 17.30 uur in het auditorium van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) in Arnhem. Aanmelden kan tot 16 mei via www.han.nl/debatmeesterschap2. Het aantal plaatsen is beperkt, wees er dus snel bij.

Samenwerking vijf educatieve faculteiten HBO
De organisatie van het debat is in handen van educatieve faculteiten van vijf hogescholen: Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Windesheim, Hogeschool InHolland en Hogeschool Utrecht. Het doel van de samenwerking is om de kwaliteit van het leraarschap blijvend op de agenda te zetten. Meesterschap, partnerschap, heterogeniteit en kennisdeling zijn de essentiële elementen in het debat over de toekomst van het onderwijs.