Ik weet het wel, maar ik snap het niet!

Auteur(s): Eveline Groen

Eveline Groen heeft dit onderzoeksartikel geschreven in het kader van de differentiatieminor NT2.

Ik weet het wel, maar ik snap het niet!

Problemen in het rekenonderwijs bij NT2 kinderen. Een kwestie van woordenschat of is er meer aan de hand?

Rekenonderwijs op de basisschool is steeds taliger geworden. De meeste moderne rekenmethodes bieden hun opdrachten aan in een context waar veel interactie wordt gevraagd van de kinderen. Voor kinderen die Nederlands als tweede taal hebben, is dit een steeds groter wordende hindernis. Deze kinderen lopen al in de eerste jaren van de basisschool een rekenachterstand op die ze niet meer kunnen inhalen. Dit leidt tot onderprestatie en een lage score op de citotoets. Wat kunnen leerkrachten doen om deze praatlessen toegankelijker te maken voor NT2 kinderen?

Hieronder worden de conclusies van het onderzoeksartikel weergegeven.
Het volledige artikel vindt u als pdf-bestand onder de conclusies.

Conclusie

De praatlessen van de methode Pluspunt kunnen dus op twee manieren toegankelijk gemaakt worden. Op de eerste manier door het taalgerichte vakonderwijs, onderzocht door Van den Boer 2003 en door het win-win-model van Verhallen 2004. Tijdens de voorbereiding van de lessen voor het win-win-model heb ik bekeken hoeveel tijd hiermee gemoeid zal zijn. Mijn eerste indruk was dat het veel meer tijd in beslag neemt dan de voorgeschreven les in de handleiding maar dat bleek niet zo te zijn. Ik voer deze lessen weliswaar uit in 3 dagen in plaats van 1 dag maar ik merk al snel dat de kinderen er veel meer plezier in hebben en dat zij er ook veel meer profijt van hebben. Iedereen snapt waar ik het over heb en ze kunnen ook aangeven hoe we tot de vermenig-vuldigingen zijn gekomen: Ze weten het niet alleen maar ze snappen het ook! De extra tijd die ik kwijt ben aan dit model is dus verraderlijk. De basis die de kinderen hebben gelegd voor het vermenig-vuldigen, verdien ik later terug. Het enige nadeel van dit win-win-model is voor de leerkracht! Het vergt erg veel voorbereiding en creativiteit. Het simpel volgen van de methode is wel veel gemakkelijker. Maar kunnen de NT2 kinderen dan nog wel op de juf “rekenen?’