Werkveldeducatie maatwerk

MAATWERKOPLEIDINGEN VOOR DE WERKENDE PROFESSIONAL

Steeds meer schoolbesturen en teams van scholen kiezen ervoor om via een incompanytraject de eigen leerkrachten en onderwijsteams verder op te leiden. Uitgangspunt van een traject op maat is dat de professionaliseringsvraagstukken  van de bestuurder centraal staan, besproken, afgestemd  en uitgewerkt worden in professionaliseringstrajecten die gaan over het innoveren van de eigen onderwijspraktijk op schoolniveau en/of op bovenschoolsniveau. 

Ook cursussen en opleidingen worden door besturen en directeuren primair onderwijs ‘op maat’ ingekocht. Een cursus of een opleiding wordt ingekocht omdat er een eigen handelingsverlegenheid wordt geconstateerd door leerkrachten, teams zich willen bekwamen op een specifiek thema, er vanuit een thema een intern netwerk opgebouwd wordt, besturen mensen willen opleiden om vanuit een relevante deskundigheid en onderzoekende houding willen toevoegen aan een professionele leergemeenschap. Een cursus of opleiding op maat inkopen doet recht aan deze verschillende invalshoeken m.b.t. het innoveren van het eigen onderwijs op micro – meso- en metaniveau.

 
Recente en succesvolle maatwerktrajecten zijn onder andere:
 
Adviestrajecten:
· Ondernemend leren als uitgangspunt voor onderwijsontwikkeling
· Supervisietraject voor schoolleiders
· Actief leren en portfolio ontwikkeling
· Leergemeenschappen die werken 
· Informeel leren en kennisdeling
· Schoolprofilering en werkgroepen
· NT2 en woordenschat
 
Begeleidingstrajecten: 
· Coachen in het primair onderwijs
· Coaching van leerteams
· Critical Friend in ontwikkeling
· Coöperatief werken in de klas
· Rijke leeromgeving en organisatieontwikkeling
· Effectieve communicatie met allochtone ouders
· Verschillende begeleidingstrajecten cultuureducatie op het gebied van drama, beeldend en muziek
 
 
Meer informatie of een persoonlijk advies over deze ‘scholing op maat’
 
Ingeborg Jansen is als opleidings- en onderwijsadviseur werkveldeducatie uw aanspreekpunt.