Onderwijsvoornemens

Jan Halin heeft in het onderwijs vele rollen vervuld. Hij was leerkracht, schoolleider/directeur, projectleider speciaal onderwijs. Op dit moment werkt hij als docent en onderwijsontwikkelaar voor het domein Onderwijs & Innovatie.

Jan Halin

Goede voornemens kunnen snel verdampen, als de bubbels van de champagne. Hoe zorg je ervoor dat je in 2017 geen spijt hoeft te voelen, omdat 2016 niet meer was dan een herhaling van 2015?

Het blijkt dat ons brein bij nieuwe ideeën de negatieve kant overdrijft. Nadelen krijgen stelselmatig meer aandacht dan de kansen. Kortom, ons brein remt lef, risico’s durven nemen, experimenteren en andere zaken die het leven en/of het beroep aantrekkelijk en spannend maken. Maar je kunt ‘omdenken’, tegendenken. Noteer voor- en nadelen van het niet-veranderen. Ook in dit geval wegen de nadelen zwaarder. We hebben een hekel aan spijt….dè kans om toch aan de slag te gaan met het voornemen, een andere aanpak.

'Daarheen'

Wat werkt nog meer bij goede voornemens: neem kleine stappen, maak een nieuwe routine, werk aan één doel en vertel het anderen. Over routines gesproken. In het speciaal onderwijs werkten wij met zogenaamde ‘Bureaugereedschapskist’ (pedagogisch en didactisch), een klein door jezelf samengesteld boekje met ringbandje waarin je op elke bladzijde een gedragsinterventie noteerde. Voorin de gemeenschappelijke gebruiksaanwijzing: open voor schooltijd de dag, lees de interventie, denk gedurende de dag terug aan de afspraak met jezelf, einde van de dag: reflecteer op eigen handelen, tevreden: ga door, ontevreden: onderneem actie / bespreek met collega. Gemeenschappelijke doelen werden zo vertaald naar het eigen handelen en het werkte!

Stel dat je als school wilt je werken aan diepere woordenschatontwikkeling. Voorwaardelijk is het creëren van lees- en schrijfcultuur. Aanpak op leraarniveau: voorlezen, vrij-lezen, praten over boeken. Elke leraar werkt de doelen uit voor zijn handelen in zijn unieke ‘Gereedschapskist’. Succes verzekerd! In 2017 mag dan terecht het glas geheven worden op de voornemens van 2016!

Een nieuw jaar…voornemens?! Kies jouw TOP 3 van onderwijsaforismen bij de start van 2016.