Vertrouwen

Jan Halin heeft in het onderwijs vele rollen vervuld. Hij was leerkracht, schoolleider/directeur, projectleider speciaal onderwijs. Op dit moment werkt hij als docent en onderwijsontwikkelaar voor het domein Onderwijs & Innovatie.

Jan Halin

Het vertrouwen in ‘de grote kindervrind’ staat voor menig volwassene onder druk vanwege zijn knechten. Moeten die kleur bekennen? Het vertrouwen van veel volwassenen in de islam staat ook onder druk, onder andere vanwege de bloedige aanslagen in Parijs. AZC’s en overheidsgebouwen moeten nu extra beveiligd worden. In de sociale media is een tsunami aan haatmails aan het adres van moslims. Velen bekennen kleur als het de islam betreft.

Hoe bereid je je als school, als team, als leraar, als pabostudent voor op de ‘maandagochtendkring’ van 7 december: Sint en aanslagen? Hoe betrek je de ouders bij het verhaal van de school over de gebeurtenissen? Hoe ga je om met felle reacties van de oudere leerlingen in jouw multiculturele klas?


Een korte inventarisatie onder studenten laat een wisselend beeld zien. Er wordt geen of in geringe mate aandacht besteed, op andere scholen komt het team maandagochtend vroeg bij elkaar om af te stemmen hoe om te gaan met de aanslagen en mogelijke angstgevoelens van (bovenbouw)kinderen.

Op veel scholen is met de leerlingen van de midden- en bovenbouw meegedaan met de twee minuten stilte. De uitzending van het Jeugdjournaal is bekeken. Als altijd een positieve, geruststellende nieuwsbron voor kinderen. De verharde samenleving wordt in een lichtere versie gepresenteerd, waarbij de invalshoek de beleving van het kind is. De feiten worden genoemd, waardoor er geen sensatie rondom het geweld ontstaat.

De school is de grote wereld in het klein. Een ontmoetingsplaats waarin we veel meer met elkaar in gesprek moeten gaan over levensovertuigingen, met als moreel kompas: vertrouwen in de ander. Voorbij vooroordelen en tijd maken om achtergronden te schetsen en kinderen leren om in gesprek te gaan over de rijkdom aan verschillen.

Op school, in opleidingen, ontmoeten allerlei groepen elkaar en is zo een rijke oefenplaats om te leren respectvol met elkaar om te gaan. Respect is een werkwoord dat je elke dag moet vervoegen. Bestuurders, schoolleiding, leraren gaan en staan voor een goede toekomst voor kinderen, adolescenten, studenten. Vertrouwen in de kwaliteiten van elk kind ongeacht sociaal-economische achtergrond en levensovertuiging.

De aanslagen nodigen ons uit om kleur te bekennen. Laten we ons daarbij inspireren door de Franse vader die zijn peuter troost met: ‘Zij hebben geweren, wij hebben bloemen en die beschermen ons. Kijk, iedereen legt bloemen neer, om tegen pistolen te vechten’. De vrouw van journalist Antoine Leiris kwam om bij de aanslagen. Op Facebook reageert de verdrietige vader met een zoon van zeventien maanden: ‘Mijn haat zul je niet krijgen. Als ik kwaad met haat zou vergelden, zou ik toegeven aan dezelfde onwetendheid die jullie heeft gemaakt tot wat jullie zijn’.

Sint-Nicolaas staat in deze traditie: om toekomst, om vertrouwen.

Het huis van de mens… Daar wordt aan de deur geklopt.