Samen Leren (1 + 1 = 3)

Jan Halin heeft in het onderwijs vele rollen vervuld. Hij was leerkracht, schoolleider/directeur, projectleider speciaal onderwijs. Op dit moment werkt hij als docent en onderwijsontwikkelaar voor het domein Onderwijs & Innovatie.

Jan Halin

Welke beelden komen op bij ‘samen leren’?
Positieve beelden: leerlingen/studenten die gezamenlijk werken aan een opdracht, een team dat experimenteert met het toepassen van  coöperatieve werkvormen , collega’s die met elkaar werken aan de verbetering van didactische vaardigheden van het woordenschatonderwijs.
Of negatieve beelden: studenten die meeliften met een groepsopdracht en met minimale inspanning toch een voldoende halen, coöperatieve werkvormen toegepast terwijl alignment[1] ontbreekt, collega’s die klassenbezoeken niet nodig vinden.
Samen werken, samen leren is blijkbaar een werkwoord dat je als leraar, als team moet vervoegen.

Voorbeelden van het vervoegen van samen leren op verschillende niveaus.

Vervoegt op de werkvloer.
Samen werken is geen kunstje maar een kunde. Leerlingen zijn getraind in vaardigheden van samen werken. De leraar die zijn leerlingen uitdaagt met vragen en zo probeert eigenaarschap van leren bij de leerlingen te leggen. ‘Juf, mogen wij een rap schrijven als verwerking van de opdracht in plaats van het invullen van het werkblad?’

Samen werken, samen leren vervoegt op school- teamniveau.
Collectief leren met respect voor de professionele ruimte, blijkt effectief dat wil zeggen bevordert het leren van leerlingen. Kijk in de spiegel die John Hattie ons voorhoudt over de toegevoegde waarde van collectief leren http://tedxtalks.ted.com/video/Why-are-so-Many-of-our-Teachers.
Op steeds meer basisscholen wordt gewerkt met zg. leerteams. Een aantal collega’s gaat aan de slag met gemeenschappelijk geaccordeerde doelen. Zij krijgen en nemen de ruimte en leggen regelmatig verantwoording af aan het teams over proces en opbrengsten.

Samen leren van opleidingsscholen en de pabo, bovenschools niveau.
Van samen leren naar samen creëren dat is de visie die ten grondslag ligt aan het project Versterking samenwerking pabo en opleidingsscholen van het Ministerie van OC&W. Op onze hogeschool zijn er ‘versterkingsverbanden’ in het R’damse en met SCO Delft / PCPO Westland met als titel: Samen Leren. Collega’s van basisscholen en de pabo zijn met elkaar in gesprek over onze gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor goed opgeleide professionals en startende leraren. Van samen leren is de weg naar samen creëren ingeslagen. Opleidingsdocenten uit de ivoren toren van de opleiding en leraren basisonderwijs uit de ivoren toeren van het ‘praktijkgelijk’ naar leren van en met elkaar op basis van gelijkwaardigheid. Geleidelijk wordt er geleerd op een dieper niveau, beelden van leren worden losgelaten en ontstaan gemeenschappelijke beelden en betekenissen van leren.  Grensoverschrijdend en creatief denken krijgt kansen.

Samen leren op alle niveaus = co-creëren, een sociaal en creatief proces: dan wordt  één en één drie!

Het Visiefestival presenteert ‘Alons enfants’

Illustratie: Bartjan Bakker


[1] Alignment = doelen, leeractiviteiten-werkvormen en toetsing zijn op elkaar afgestemd.