Ervaringsleren

Uit EduWiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Reflecteren heeft een prominente rol in ervaringsleren. Het menselijk vermogen om expliciet terug te kijken op en na te denken over het eigen handelen wordt reflectief ervaringsleren genoemd. Er wordt gesproken van professionele ontwikkeling als ervaringen door reflecteren worden verbonden met en integreren in de aanwezige kennis en opvattingen. Deze reflectie dient wel voldoende breed en diep te zijn.
Het leren van een professional kan in drie vormen onderscheiden worden:

  • Het leren van eigen ervaringen (model van Korthagen). Spiraalreflectie (Cyclisch proces) is een verdiepende reflectie op een gedane handeling die in de toekomst weer terugkomt.
  • Het leren van ervaringen van anderen (collega’s of klasgenoten) (VESIt-aanpak of gestructureerde intervisie) (zie ook: VESLt model )
  • Het leren van professionals (UUU model )


Ervaringsleren vanuit het positieve

Waarderende reflectie heeft een prominente plaats binnen de positieve ervaringsleer. Het is  bedoeld om de deelnemers: 

  • te laten beseffen dat de doeltoestand die ze willen bereiken, al bestaat;
  • te leren waarom het goed ging door te kijken naar topervaringen en door te vragen te stellen;                                    
  • bewust te maken dat het aan elkaar vertellen van positieve ervaringen motiveert.


Ervaringsleren vanuit obstakels

Bij deze vorm van ervaringsleren wordt ingezoomd op probleemsituaties en van daaruit gereflecteerd en geleerd


Terug naar: Reflecteren

Bronvermelding 

Kelchtermans, G. Ballet, K., Cajot, G., Carnel, K., Maes, J., Peeters, E., et al.(2010). Worstelen met werkplekleren: Naar een beschrijvend model van werkplekleren. Tijdschrift voor lerarenopleiders Velon/Velov 31(1), 4-11. (SG4)

Persoonlijke instellingen
LeerNetwerk Educatie - School of Education - Hogeschool INHolland