Teaching, Learning & Technology (voorheen ...

Het lectoraat

Het lectoraat Teaching, Learning & Technology (TLT, voorheen eLearning) doet onderzoek naar en adviseert over betekenisvolle didactische inzet van technologie binnen leerprocessen. De missie van het lectoraat omvat daarmee het beantwoorden van de vraag hoe de inzet van technologie de kwaliteit van het onderwijs in een gegeven context kan verbeteren. Het lectoraat richt zich daarbij voornamelijk op het (her)ontwerpen van leerpraktijken met een beredeneerde inzet van technologie, waarbij wordt samengewerkt met de gebruikers. Deze ontwerpgerichte onderzoeksaanpak genereert eigenaarschap bij de betrokkenen en vergroot de kans op duurzame implementatie van het ontwerp. Deze werkwijze impliceert tevens dat wordt bijgedragen aan de professionalisering van betrokkenen op het terrein van de didactische inzet van technologie.

Activiteiten

Het lectoraat Teaching, Learning & Technology is intern en extern actief. De interne activiteiten van het lectoraat richten zich voornamelijk op het onderzoeksmatig (her)ontwerpen van leerpraktijken met inzet van technologie, maar ook op het onderzoek naar kansrijke toepassingen van technologie. De externe activiteiten richten zich op onderzoek naar duurzame implementatie van technologie en naar de procesgang bij innovatie in het onderwijs. Het lectoraat is ook betrokken bij de evaluatie van leerpraktijken waarin de technologie een belangrijke rol speelt.

Interne activiteiten

De interne activiteiten worden uitgevoerd in samenwerking met opleidingen of domeinen. Op basis  van een didactisch vraagstuk of de relatieve ontevredenheid van een betrokken opleidingsteam met de bestaande onderwijsuitvoering, wordt op basis  van een ontwerpgerichte onderzoeksaanpak een herontwerp ontwikkeld in samenwerking met de docenten. Daarnaast worden in samenwerking met de dienst Informatievoorzieningen (IV) van Inholland ‘pilots’ uitgevoerd bij opleidingsteams om de toepassingen te verkennen van nieuwe technologie.
Het lectoraat draagt expliciet bij aan de kwaliteit van het afstudeeronderzoek binnen de  lerarenopleidingen van het domein Onderwijs & Innoveren (voorheen Onderwijs, Leren en Levensbeschouwing) via de training van assessoren en docenten in het begeleiden en beoordelen van praktijkgericht onderzoek. Tegelijkertijd richt het lectoraat zich op de implementatie van de kennisbasis ict in deze opleidingen, omdat daar de leraren van de toekomst worden opgeleid.
Daarnaast is het lectoraat nauw betrokken bij de onderwijsuitvoering en de onderzoeksbegeleiding binnen de masteropleiding Leren & Innoveren.

Externe activiteiten (nationaal)

De meeste externe nationale activiteiten van het lectoraat Teaching, Learning & Technology worden uitgevoerd in samenwerking met Kennisnet. In opdracht van Kennisnet evalueerde het lectoraat een aantal projecten gericht op versnelde onderwijsvernieuwing met ict en verkende het lectoraat in dat perspectief de procesgang bij onderwijsinnovaties met ict. Daarnaast doet het lectoraat onderzoek naar de factoren die leiden tot brede acceptatie en duurzame implementatie van technologie in het onderwijs.

Externe activiteiten (internationaal)

Het lectoraat Teaching, Learning & Technology heeft binnen Europa en de Verenigde Staten relaties
opgebouwd met overheden en organisaties die zich ten doel stellen het onderwijs te helpen bij het doelmatig en verantwoord inzetten van technologie. In samenwerking met Europese partners heeft het lectoraat bijgedragen aan de Europese versie van het Horizon Report, waarin de te verwachten toepassingen van (nieuwe) technologie in het onderwijs worden verkend. Het Horizon Report Europe werd geproduceerd door het New Media Consortium (NMC) in Texas (VS), een internationaal not-for-profit consortium dat zich bezighoudt met onderzoek naar (nieuwe) technologie in het onderwijs.

Voor meer informatie: website lectoraat TLT

 Lector: Dr. Jos Fransen