Kick-off 'De Foodtruck' Alkmaar

Het team van 'de Foodtruck' van de Pabo Inholland Alkmaar nodigt iedereen van harte uit voor de kick-off van 'de Foodtruck' op vrijdag 28 oktober as. om 15.00 uur.

Wij zijn vierdejaars pabo-studenten van de pabo van Inholland in Alkmaar. In het kader van ondernemend leren werken wij de komende maanden aan ‘de Foodtruck’. Aan de hand van dit project zetten we ons in om gezonde voeding op basisscholen te promoten.

Pabo-student Michelle Schoenmaker wint OnderwijsTopTalentPrijs 2016

Michelle Schoenmaker studeerde onlangs af aan de Pabo van Inholland Den Haag. Dinsdag won ze in de categorie basisonderwijs de OnderwijsToptalentPrijs 2016. De prijs werd uitgereikt door onderwijsminister Jet Bussemaker, in de Maassilo te Rotterdam. “In de toekomst wil ik mijn methode zelf toepassen in mijn klassen.”

Oids Startdag: Samen Leren Werken

Woensdag 28 september was het een drukte van belang bij de Oids Startdag in Rotterdam. Meer dan 110 deelnemers gingen met elkaar aan de slag. Praktijkbegeleiders, schoolopleiders (bovenschools),  instituutsopleiders, relatiebeheerders, bestuurders en studenten bogen zich vanuit al deze verschillende perspectieven over het thema Samen Leren Werken.

Verhalenwedstrijd voor Pabo komt basisschool ten goede

Hoe laat je zowel pabostudenten als basisschoolleerlingen meer lezen en beter schrijven? De Pabo van Inholland Rotterdam en Passionate Bulkboek slaan deze twee vliegen in één klap met verhalenwedstrijd Er Was Eens.
 
Passionate Bulkboek wil leesplezier bij jongeren stimuleren en hun literaire competenties verbeteren. Projectmedewerker Floor Keller: “Ons lesconcept Er Was Eens is oorspronkelijk bedoeld voor vmbo-scholieren, maar eerder dit jaar introduceerden we het in het mbo, en nu dus ook in het hbo.”

Penta Nova-conferentie: Schoolleiderschap van de toekomst

Donderdag middag 1 december 2016 organiseert Penta Nova de conferentie 'Schoolleiderschap van de toekomst' in Leerhotel Het Klooster in Amersfoort. Op deze middag zullen keynote speakers Jeroen Smit en Claire Boonstra u meenemen naar het leiderschap van de toekomst en zult u met collegaschoolleiders in gesprek gaan over wat dit betekent voor u en uw schoolorganisatie.

Nog Méér Muziek in de Klas

Oktober wordt dé maand voor muziekonderwijs. Te beginnen met de BZT Muziek Show en de strijd om een plekje in de BZT XXL band. Ook start een nieuwe subsidieronde voor de impuls muziekonderwijs, zo is te lezen op de website van het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst.

Inhoud syndiceren